Instagram i l'alumnat de 1r i 3r ESO

Introducció

Durant el primer trimestre vam publicar a la revista un article sobre Instagram, aplicació força popular especialment entre la gent jove. Arran d'aquest article vam sentir curiositat per saber alguna cosa més i amb aquesta finalitat vam elaborar un breu qüestionari adreçat a l'alumnat de 1r i 3r d'ESO. Les preguntes incideixen sobre l'ús i l'opinió que mereix aquesta aplicació entre els alumnes que la utilitzen.

Per què s'han triat els cursos de 1r i 3r d'ESO?

Doncs perquè aquest curs com potser ja sabeu s'està duent a terme un programa de tutoria entre iguals que implica als alumnes de tercer i primer d'ESO. D'aquí que la decisió fos la de passar el qüestionari a aquests dos nivells.

Preguntes del qüestionari

1. Quants seguidors tens?
2. Per què vols compartir les fotos o vídeos amb els teus seguidors?
3. Et sents més popular des que tens Instagram?
4. T'han fet algun comentari ofensiu alguna vegada?
5. Quanta gent?
6. Quan penges una foto on surt algú, ho fas amb el seu permís?
7. Quin tipus de fotos penges?
8. El teu Instagram el tens privat o públic?
9. Per què?
10. Alguna vegada han penjat una foto teva sense el teu permís, has dit que l'esborrin i no ho han fet?
11. Coneixes en persona a tota la gent que et segueix, és a dir, hi tens contacte habitual en persona i hi parles en persona?
12. Quins aspectes negatius veus en aquesta aplicació?
13. I positius quins destacaries?
 
En els enllaços següents trobareu els resultats de la nostra petita investigació, així com les conclusions que n'hem tret.
 
Gener 2016
 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR