Salvant l'Amazones

amazones

Per Elena Martí, 1r ESO
S’ha posat en marxa un projecte per crear una reserva mediambiental que protegirà 135 hectàrees de la selva amazònica. Això és molt més que dues vegades França! Però aquest projecte només pot funcionar amb l´ajuda dels líders de Brasil, Colòmbia i Veneçuela ja que l'àrea que afecta forma part d'aquests països. Colòmbia ja ha confirmat que s'uneix al projecte.

Aquest projecte ajudarà a la naturalesa, ja que el 10% d’espècies conegudes viu allà. Per culpa del canvi climàtic i la tala d´arbres, la selva amazònica està patint la pitjor sequera des de fa 25 anys. Aquests milers de milions d’arbres que viuen a la selva ajuden a mitigar el canvi climàtic global. Si es posa en marxa aquest projecte els arbres de la zona afectada no podran ser talats, i això també ajudarà a aminorar la desforestació.

Aquest problema no només afecta a les plantes, sinó també als animals. Els rius i llacs s´assequen i provoquen la mort de molts animals marins. Sembla ser que la causa principal d´aquests problemes és l´emissió de gasos tòxics(que produeixen efecte hivernacle) i la tala indiscriminada d'arbres.

La intervenció de l'home és la que, de mica en mica, ha anat destruint el pulmó de la Terra, que s'estén per set països de l'Amèrica Llatina. A través d'aquest projecte s'aconseguiria salvar part de la riquesa del món natural.

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR