Sabies que...?

Brometes??

masclisme

Per Paula Fernández, 1r ESO

En aquest article m'agradaria parlar del masclisme per a qui no sap què és, de forma breu es pot dir que és quan l'home domina a la dona.

Començarem per un tipus que és molt preocupant pel maltracte que suposa. Quan un està enamorat mai penses que la teva parella et pugui fer mal. Ell et pega, t'insulta però no penses que ho fa a propòsit, no penses que et vulgui fer mal només penses que t'estima i que t'ho mereixes, ara és quan ell ve i et demana perdó et diu que t'estima i que no ho tornarà a fer que és una "brometa" ximple, però la broma segueix dia rere dia et comença a fer mal de veritat però tu segueixes amb la idea que t'estima i que ho fa sense voler. Et comencen a quedar marques de sang o blaus, la gent et pregunta i sempre respons el mateix "vaig caure jugant".

Com ens afecta internet?

cell and tablet

Per Cristina Coll, coordinadora de la revista

Durant vàries setmanes hem publicat en aquesta mateixa secció un conjunt d'articles sobre l'ús de les noves tecnologies per part dels alumnes de 1r i 2n d'ESO de l'institut i de 5è i 6è de primària de l'escola Tabor. Amb totes les dades obtingudes, ens podem preguntar si utilitzar tant el mòbil i l’ordinador repercuteix en la capacitat de socialitzar, d’escriure... Hem fet una cerca per Internet i hem trobat opinions variades. Els detractors diuen que el tipus de comunicació que es fomenta es absolutament superficial i dificulta el desenvolupament de la socialització cara a cara. Afegeixen que existeix el risc que els nois i noies vibrin únicament davant del telèfon i l’ordinador aillant-se del món real.

Segons el darrer estudi publicat aquest febrer per la AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació) la realitat és que en el món actual, especialment entre els més joves, i tal com reflexen les respostes als qüestionaris, navegar per Internet, els xats i els missatges estan a l’ordre del dia. Empobreixen aquestes conductes l’habilitat per pensar amb coherència o per establir contacte visual i connectar amb els companys o adults?

Quan et connectes a internet?...

Aquest article recull l'anàlisi del resultat de les darreres cinc preguntes corresponents als qüestionaris passats a 5è i 6è de l'escola Tabor i a 1r i 2n d'ESO de l'institut. Hi trobareu la informació sobre quan es connecten els alumnes a Internet, sobre si han tingut algun problema pel fet que circulessin per la xarxa informacions no volgudes i sobre les activitats extraescolars que es practiquen. 

Per Júla Piñana, 3r ESO

13. Quan et connectes a internet?

Primària Secundària
13t 13z

Podem veure que majoritàriament, tots els alumnes des de cinquè de primària fins a segon de secundària es connecten a Internet a la tarda. Al migdia, es veu mes la diferència entre primària (9%) i secundària (19%), ja que la majoria d’alumnes de primària mengen a l’escola i fan altres activitats després de dinar.

Quin mòbil tens? Per a què és?...

Sabríem viure sense mòbil? Gairebé podríem afirmar segons algunes investigacions que més aviat ens costaria, a uns més que altres és clar, segons el grau de dependència que tinguen en relació a l'aparell.

Aquesta setmana publiquem el resultat de les preguntes dels qüestionaris referides als mòbils i al què fem en el temps lliure. Com la resta d'articles d'aquesta sèrie (Noves tecnologies, Tenim ordinador? Internet?, Quanta estona passem connectats?...) les respostes de primària corresponen als alumnes de 5è i 6è de l'Escola Tabor que van col·laborar amb nosaltres i les de secundària als alumnes de 1r i 2n de l'institut.

Per Pilar Marí, 3r ESO

6. Quin tipus de telèfon mòbil tens?

Primària Secundària
6t340 6z340

Respecte als tipus de mòbils que tenen els alumnes trobem diferències marcades. Així, a primària és la majoria de l’alumnat la que no té mòbil (69%), en contrast, a l’ESO és una minoria els que no en tenen, tan sols un 14%. Més de tres quartes parts dels alumnes de secundària (86%) tenen el seu propi mòbil, front a un terç dels alumnes de primària.

Quanta estona passem connectats?...

Per Pilar Marí, 3r ESO

Aquest article forma part del buidat del qüestionari sobre l'ús de les noves teconologies i el temps lliure passat als alumnes de 1r i 2n d'ESO de l'institut i als de 5è i 6è de l'escola Tabor que ens ha brindat la seva col·laboració. 

5. De promig quant de temps diari passes a l’ordinador connectat a internet fora de l’escola?

Primària Secundària
5t 5z

Respecte al temps que passen els alumnes a Internet, podem observar que tant a primària com s l'ESO són majoria els que es connecten a internet, ja que només una minoria (1%) no s'hi connecta mai.

En canvi sí que hi ha diferència entre les dues etapes quant a l’estona que s’hi estan. Així trobem que a l’ESO són majoria els alumnes que es connecten a Internet més d’una hora, el 78% (16% 1:30h + 23% 2h + 8% 2:30h + 12% 3h + 19% més de 3h); a diferència de primària que són minoria els que es connecten més d’una hora un 36% (16% 1h:30 + 15% 2h + 5% més de 2h). Veiem a més a més que en el pas de primària a secundària es quadriplica amb escreix el percentatge dels que s’hi passen aproximadament 30 minuts, de 7% es passa a 33%. També podem observar que hi ha un percentatge molt alt d’alumnes a l’ESO que es connecten tots els dies més de tres hores, un 19%, és una gran part del temps que no dediquen a altres activitats.

More Articles...