Sabies que...?

Bullying

foto ok

 Per Aina Aragonès, 1ESO 

He decidit fer aquest article perquè hi ha joves i adolescents que necessiten ajuda i no saben com dir-ho i prefereixen guardar-s’ho per a ells. Crec que és molt millor fer-ho saber per intentar evitar aquests casos. També he decidit escriure això perquè els mossos d'esquadra van venir a l'institut a fer una conferència i ens van fer donar compte del que estem fent innocentment i en realitat és perillós: TOT el que escrivim, i enviem per les xarxes socials es queda allà encara que nosaltres ho esborrem. Hem de tenir molta cura en les pàgines que entrem perquè poden tenir virus i en un sol clic podem arribar a perdre tota la nostra informació personal o els nostres diners. Hem de saber que si nosaltres tenim un perfil públic, tot el món pot arribar a veure la nostra informació personal. La poden fins i tot editar i fer amb ella el que vulguin. D'altra banda, no sempre la gent acostuma a ser qui diu que és, es poden fer passar per persones amb coses en comú amb tu per fer-te creure coses que no són. En resum, cal tenir molta cura a l'enviar el que sigui ja que es poden arribar a generar grans conflictes acabats amb un suïcidi o alguna altra tragèdia.

Dia de la dona treballadora

dia dona 

Per Ainhoa Adananero i Arancha Vallejo, 1r ESO

El dia de la dona treballadora es celebra cada 8 de març. És un dia en el que es commemora la lluita de la dona per poder treballar i rebre un salari com els homes i així poder participar a la societat i ser independent econòmicament. Moltes dones i nenes han mort per defensar els drets de la dona.

Al segle passat va haver-hi un accident horrible en el que van morir moltes dones per defensar els seus drets. Les dones que treballaven a la fàbrica Cotton de Nova York feien vaga per lluitar contra les condicions de treball abusives que patien i havien ocupat la fàbrica. L’amo va tancar totes les sortides i va calar foc a la fàbrica. Van morir les 129 treballadores que hi havia a dins.

Conclusions Instagram

meet instagr

Per Cristina Coll, coordinadora de la revista

En aquest article presentem les conclusions corresponents a l’anàlisi de dades del qüestionari passat als alumnes que fan servir Instagram de primer i tercer d’ESO, Instagram (1) i (2). Val a dir que la interpretació que fem no està exempta de subjectivitat, caldria un estudi més ampli per poder confirmar o refutar de forma més objectiva les suposicions que oferim. Acabem aquesta sèrie d’articles amb una breu reflexió sobre aquesta exitosa aplicació.

Els resultats del qüestionari ens portarien a pensar que l’alumnat de 3r d’ESO té molts més seguidors que el de 1r d’ESO. El que no sabem és si les dades són prou acurades o si les respostes estan inflades per guanyar importància. A l’hora de justificar perquè es volen compartir fotos o vídeos, l’alumnat de primer es mostra més obert i reconeix que li agrada que el coneguin i el vegin, mentre que el de tercer es decanta en un major percentatge per no explicitar-ho.

Resultats Instagram (2)

Per Aina Aragonès, Ainhoa Adanero, Zoraida Ghiglino, 1r ESO

Amb la publicació d'aquesta segona part de l'anàlisi del qüestionari que van contestar els alumnes de 1r i 3r d'ESO que fan servir aquesta aplicació, acabem la presentació dels resultats obtinguts.

 Primer ESO Tercer ESO 
 pr o pub 1  pr o pub 3

Hi ha una mica més de la meitat de primer que té l’instagram privat. Encanvi a tercer, hi ha gairebé dues terceres parts que el tenen públic.

Per què?

Els motius adduïts per tenir l’Instagram privat són similars a 1r i 3r d’ESO, els hem diferenciat en dos grups. Del total de respostes a primer d'ESO un 88 % fa referència al fet que volen poder decidir quines persones poden veure les seves fotos, a tercer d'ESO aquest motiu representa un 70% de les respostes. En el segon grup de hi trobem aquelles respostes que no expliciten cap motiu concret, són del tipus “perquè sí”. Aquest segon grup representa un 12% de les respostes a primer d'ESO i un 30% a tercer d'ESO.

Resultats Instagram (1)

Per Aina Aragonès, Ainhoa Adanero, Zoraida Ghiglino, 1r ESO

Com vàrem anunciar-vos comencem amb aquest article la publicació dels gràfics i anàlisi dels resultats obtinguts en els qüestionaris sobre Instagram que vau contestar abans de Nadal.  

 Primer ESO Tercer ESO 
 seguidors 1  seguidors 3

A 1r d'ESO veiem que més de la meitat de la gent, 57%, té entre 0 i 100 seguidors, en canvi a 3rd'ESO, que tinguin fins a 100 seguidors no arriben ni a una quarta part, 17%. Observant aquests gràfics podem dir que les persones que tenen Instagram a 3r d'ESO tenen un major nombre de seguidors que les de 1r d'ESO.

La segona pregunta, "Per què vols compartir les fotos o vídeos amb els teus seguidors?", era de resposta oberta. Tant a primer com a tercer d'ESO es poden agrupar les respostes bàsicament en tres categories. La primera inclou justificacions del tipus perquè m'agrada compartir, perquè sàpiguen què faig, per a que em coneguin i representa un 70% a 1r d'ESO versus un 57% a 3r d'ESO, és a dir, l'alumnat de primer ha especificat més per què vol compartir.

En la segona categoria trobem respostes menys elaborades del tipus perquè sí, tothom ho fa, no ho sé. El 12% d'alumnes de 1r i el 31% dels de 3r es troben en aquest grup, podríem dir, per tant, que l'alumnat de 3r s'ha mostrat més del doble de reservat o ha explicitat menys els motius pels quals vol compartir.

Finalment, en la categoria dels que no contesten els resultats estan igualats, 14% a 1r ESO i 12% a 3r ESO. 

More Articles...