Equip de redacció

Posted in Equip de redacció

L'equip de redacció de Zafra News està format per un grup d'alumnat coordinat per una professora de l'institut.

equip_r300

(L'equip de redacció del curs 2011 - 2012)

Cada curs acadèmic, es renova l'equip de redacció.


L'equip de redacció de Zafra News pel curs 2011 2012

Posted in Equip de redacció

L'equip de redacció d'aquest curs està format per 14 alumnes, són els següents: Ariadna Barrero, Elena Civit, Alejandra Díaz, Paula Díaz, Jana Esteban, Lucia Garcia, Raquel González, Pilar Marí, Ingrid Moreno, Lara Moya, Laia Pagès, Júlia Piñana, Óscar Sánchez i Helena Torres.

A més a més, es compta amb col·laboracions puntuals d'alumnes que han format part de l'equip de redacció altres cursos, així com les d'altres alumnes de l'institut la producció dels quals mereix ser publicada. Col·laboracions del primer trimestre: Sílvia Mena, Ariadna Olivares.

La coordinació és a càrrec de Cristina Coll.

Incorporació de redactors

Posted in Equip de redacció

L'alumnat de l'institut pot demanar la seva incorporació a l'equip de redacció de Zafra News pel curs actual.

Col·laboració des de "Ciència i actualitat"

Posted in Equip de redacció

L'alumnat de la matèria optativa de 2n ESO "Ciència i actualitat" podrà col·laborar amb Zafra News, a partir de la feina d'estudi feta des de la pròpia matèria.