Instal·lar Classic Shell per a Windows 8

El Windows 8 no incorpora el botó d'inici amb els accesos a la majoria del programari instal·lat i altres apartats.

Els program Classi Shell soluciona aquest problema afegint-hi el desitjat bloc al seu lloc.

 

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR