Desactivar Windows Update (del Windows 7 i 8 )

Des del centre es considera que les actualitzacions que fa Windows per al seu sistema operatiu poden ser molestes, sobre tot quan es troben activades en horari de treball que creen, entre altres coses, trafic de xarxa no desitjat.

El passos per desactivar el Windows Update en Windows 7 són

 

El passos per desactivar el Windows Update en Windows 8 són

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR