Netbooks de préstec

 

Si el teu netbook es troba espatllat o te l’han robat, l’institut te’n presta un temporalment i així poder treballar a les hores de classe.

Per tal de poder-te’l deixar, necessitem dues coses:

  • Aquesta carta omplerta i firmada pel teu pare/mare/tutor/a.

  • Una fotocòpia del resguard de la tenda on t’estan arreglant l’ordinador o una fotocòpia de la denúncia de robatori segons sigui el cas.

 

Amb aquest dos documents, el centre us deixarà en préstec un netbook que en cap cas haurà de sortir de l’institut, així que cada dia us fareu responsables de recollir-lo i deixar-lo a consergeria de l’edifici de Rogent al personal de consergeria o de l’equip directiu.

 

  

 

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR