Programari recomanat

Tot el programari útil i gratuït tant per l’alumnat com pel professorat es pot treure del recull que ha realitzat l’Escola Pia de Catalunya. Per trobar la versió en català d’un programari en concret us podeu dirigir a Softcatala.

Per matèries es recomana:

A nivell general:

Música:

MuseScore

Matemàtiques:

Geogebra

Informàtica:

Gimp

Audacity

Socials

Google Earth

Marbel (Atles i globus terraqui)

Seterra (joc de geografia)

Navegador web:

Chrome

Reproducció de vídeo:

VLC Media Player

Paquet ofimàtic:

LibreOffice

 

Imprimir en PDF:

PDFCreator

 

Visualitzar i editar un PDF:

Foxit Reader

Catalanitzador per al Windows

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR