Un procediment d'acomodació de l'ordinador a la motxilla, per transportar de forma segura.

Exposem aquí una proposta de procediment d'acomodació de l'ordinador a la motxilla, per transportar de forma segura.

És clar que pot haver-hi més procediments; aquest és un dels possibles que es considera viable, senzill i coherent amb la vida quotidiana de l'estudiant. Vegeu tot seguit la seqüència d'imatges i explicacions:

1. Cal disposar d'una motxilla de les habituals per transportar llibres i carpetes:

motxilla1

2. Convé posar una peça de roba al fons de la motxilla:

motxilla2

3. Una carpeta situada a la part en contacte amb l'esquena, farà d'esmorteïdor posterior:

motxilla3

4. L'ordinador es situa entre la carpeta i la part anterior de la motxilla, que és la que farà d'esmorteïdor anterior dels eventuals cops:

motxilla4

A diferència del que apareix a la imatge, convé que l'ordinador entri a la motxilla a dins d'una funda protectora.

5. Cal tancar bé les cremalleres de la motxilla:

motxilla6

6. I s'ha de portar sempre a l'esquena, tal i com recomana la Generalitat (premeu aquí)

ssss

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR