Com canviar el nom del Toshiba NB250

Canvi de nom del Toshiba NB250 (Informació escrita i, després, tutorial en video)

Tots els ordinador entregats tenen el mateix nom virtual que s'ha de canviar per un de únic. Sinó ho fem podríem tenir problemes al connectar-nos dintre la xarxa. En el mateix pas canviarem també el grup de treball.

Pels alumnes això serà:

Nom de l'ordinador: cursGRUP_#llista
Grup de treball: AULAnº


Exemple: Si sóc un alumne de 1r C i el meu nom es troba en el número 7 de la llista, la meves dades serien:

Nom de l'ordinador: 1C_07
Grup de treball: AULA3

Pels professors, reserva i prèstec serà:

Nom de l'ordinador: zafra1x1_xxxx
Grup de treball: EDUCAT1X1


on xxxx són els quatre últims dígits de l’adreça MAC de l’adaptador de xarxa sense fils (Wireless LAN MAC) i que es pot troba escrit en un lateral de la caixa.

Com canviar el nom del Toshiba NB250 (explicació escrita):

Punt de partida: ordinador obert amb l’escriptori de Windows.
Seqüència d’accions: 1. Inicia (icona inferior esquerra); 2. Tauler de control; 3. Sistema i seguretat; 4. Sistema ; 5. Canvia la configuració; 6. Canvia; 7. Al requadre “Nom de l’ordinador” substituir el “Toshiba,....” pel nom del nostre ordinador (vegeu a dalt); 8. Al requadre “Grup de treball” posar l’indicat abans; 9. D’acord; 10. Sí; 11. D’acord; 12. D’acord; 13. Tanca; 14.Reiniciar ara.

Com canviar el nom del Toshiba NB250 (tutorial en video):

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR