Pàgines a internet del professorat

Llocs a internet fets pel professorat de l'institut (o bé que hi participa ).
Web Link Professor Santi Tomàs. Filosofia. 3137
Web Link Equip de Física i Química de l'ICE de la UAB
Equip de professorat que participa a la formació del professorat de Física i Química, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
3638
Web Link Aprenentatge entre iguals.
Aprenentatge entre iguals: col·laboració, aprenentatge cooperatiu i tutoria entre iguals és un Grup de treball de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que reuneix professionals de procedència diversa compromesos en l’estudi, la pràctica i la divulgació de l’aprenentatge entre iguals. A més, part dels seus membres estan constituïts com a Grup de Recerca reconegut per la UAB.
2885
Web Link A cooperar també se n'ha d'aprendre
(Pàgina sobre cooperació de la professora Victoria E. Ibáñez) És un fet inqüestionable que l’aprenentatge és fonamentalment una situació social de comunicació, i un lloc d’interacció entre professorat i alumnat i entre els mateixos alumnes, al voltant d’una tasca, o d’un contingut específic. És en aquest sentit en el que s’han de desenvolupar estratègies afavoridores de la interacció social en el aula (aprenentatge en cooperació)
2644