Recursos

Recursos per l'estudi

Llocs a internet que són o contenen instruments diveros per ajudar a l'estudi: diccionaris, enciclopèdies, instruments de càlcul, mapes, etc...
Enllaç web L'escriptori d'ESO
Recursos per l'estudi a l'ESO: calculadores,diccionaris, mapes,...
2637
 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR