Recursos

Informacions sobre els estudis

Pàgines a internet on es pot trobar informació sobre l'estructura, l'organització i les possibilitats dels estudis obligatoris i postobligatoris.
Enllaç web Departament d'Ensenyament. Educació. Formació
Pàgina base de la Generalitat de Catalunya amb tot tipus d'informació sobre educació, excepte estudis universitaris.
3620
Enllaç web Departament d'Economia. Universitats

Tota la informació i recursos relatius al sistema universitari català.

3882
Enllaç web Proves d'accés a la universitat 4401
Enllaç web Xtec. Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya.
Xarxa telemàtica educativa de Catalunya. Notícies sobre educació i recursos didàctics
3941
Enllaç web Consorci d'Educació de Barcelona
Consorci d'Educació de Barcelona
3980
Enllaç web Saló de l'Ensenyament

Informació de les dates en que es celebrarà el Saló de l'Ensenyament Aquest Saló ofereix totes les opcions educatives per prendre decisions respecte al futur professional. Participen expositors d’estudis universitaris, estudis de formació professional, altres estudis superiors, estudis complementaris, formació ocupacional, estudis d’idiomes i centres de batxillerat i serveis a l’educació.

4201
Enllaç web Estudiar a Catalunya

Estudis i orientació pels estudis, a Catalunya

381
Enllaç web Proves d'accés i lliures

El Departament d'Ensenyament convoca periòdicament les proves d'accés, que permeten acreditar unes aptituds mínimes per tal d'accedir posteriorment a uns estudis, i les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d'uns estudis determinats.

396
 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR