La cara i la creu de la memòria muscular en els músics

posture lesion

Per Eloi Corral Clarella, 3r ESO

1. INTRODUCCIÓ

M’agrada i m’interessa molt el món de la música, amb 5 anys vaig començar a estudiar-ne, després d’un temps em vaig decidir a tocar el piano, i des de llavors m’agrada molt tocar i escoltar música. 

L’ús d’un instrument requereix molta tècnica i hores de dedicació repetint un mateix passatge per exercitar la memòria muscular, sense oblidar que la pràctica musical desenvolupa i exigeix fins a 7 tipus de memòria, (muscular, auditiva, visual, nominal, rítmica, analítica i emocional). La repetició necessària per executar amb agilitat una peça, però es pot capgirar en greus problemes sinó s’acompanya d’una correcta postura i una bona tècnica.

Aquesta recerca aborda la memòria muscular a partir de la consulta teòrica sobre el concepte, de les lesions i testimonis de lesionats i fisioteraperutes, així com de l’obtenció de dades de 50 alumnes que estudien música (institut i escola de Música) i de l’entrevista a la meva professora de Música.

2. PREGUNTES. OBJECTIUS. HIPÒTESIS

Quina és la cara i la creu de la memòria muscular en els músics? Fins a quin punt un determinat instrument incorrectament utilitzat posturalment parlant, pot provocar lesions en un futur? Fins a quin punt es dóna importància als consells dels fisioterapeutes per poder tocar un determinat instrument?

Objectius:

  1. Vull donar a conèixer la cara i la creu de la memòria muscular en professionals de la música.

  2. Vull saber si els meus companys de l’institut que van a escoles de música i els de l’Escola de Música de Sant Andreu, són conscients del que suposa exercitar la memòria muscular.

  3. Vull saber com es tracta o s’hauria de tractar la memòria musical en la programació curricular.

Hipòtesis:

  1. Podré mostrar amb dades reals les lesions que provoca un mal ús de la postura en tocar un determinat instrument.

  2. Possiblement trobaré que els meus companys que estudien música, ni saben què és la memòria muscular, ni les seves conseqüències.

  3. Suposo que ni a les escoles de música, ni a l’institut es parla i s’aplica una bona postura corporal.

3. METODOLOGIA

Marc on he realitzat la recerca: A l’extraescolar Zafra Investigadora que ofereix l'institut amb la periodicitat d’una hora setmanal. 

Accions que he realitzat per fer la recerca, amb triangulació de dades:

  • Consulta d’un marc teòric sobre la memòria muscular i la seva importància, així com l’aplicació de tècniques fisioterapèutiques per evitar lesions a curt o llarg termini.

  • Aprendre com dissenyar un formulari google drive. Obtenir els permisos per enllaçar-lo al moodle de l’institut, informant prèviament al professorat a través de cartells per poder contactar amb l’alumnat de JM Zafra que fa estudis musicals. Enviar un e:mail a la directora de l’escola de música de Sant Andreu, on estudio demanant que proporcionés l’enllaç del formulari a tot l’alumnat del centre. Analitzar i interpretar els resultats percentuals, així com els comentaris indicats.

  • Realització d’una entrevista a la professora de l’escola de música de Sant Andreu.

4. RESULTATS

La manera com es toca un determinat instrument, provoca diferents tipus de lesions, com capsulitis i contractures, (segons companys, web del Col·legi de Fisioterapeutes i d’altres webs consultades).

eloibis
Captura de pantalla de les respostes del formulari

El 44,7.% dels alumnes de música no saben què és la memòria muscular, ni la seva importància. En referència a com s’hauria de tractar al currículum, el 19,1% diu que programant conferències de fisioterapeutes, un 29,8% pensa que seria útil escolatar testimonis de músics que han patit lesions, i el 63,8% creu que s’hauria d’ncorporar com a tema a la classe de llenguatge musical.

Els fisioterapeutes proposen que la figura del fisioterapeuta hauria d’incorporar-se als grups musicals, com ja tenen determinats professionals de certs esports, per aprendre determinades postures i evitar lesions. 

5. CONCLUSIONS

La memòria muscular és una capacitat que es pot millorar no només mitjançant la repetició de la informació, sinó aprenent determinades estratègies posturals que ens ajudin a optimitzar el rendiment i evitar les lesions.

Les tres hipòtesis de partides són afirmatives: Els testimonis de companys i professionals ens han permès conèixer les lesions que patim però els estudiants de música no som plenament conscients de la importància de treballar la memòria muscular, entre d’altres coses, perquè no s’incorpora als plans d’estudi. Per millorar en aquest aspecte es podrien fer classes de domini postural guiades per fisioterapeutes.

6. BIBLIOGRAFIA

[Consultades a l’octubre de 2017]
http://granpausa.com/2015/02/04/lesiones-de-un-pianista/ (Em va interessar perquè toco el piano, però no la vaig utilitzar com a referent per ser massa específic)
http://vientorubato.com/memoria-muscular-conseguir-una-practica-mas-eficiente/ Ens explica com enfocar la memòria muscular als alumnes.
http://www.cpae.net/es Testimonis ens expliquen com han resolt el seu problema de lesions.
http://www.filomusica.com/filo88/postural.html Ens explica què és la memòria muscular i per a què serveix.
https://www.institutart.com/index.php/ca/ Ens proporciona testimonis de músics que han patit lesions i com les han hagut de tractar gràcies als tractaments i indicacions dels fisioterapeutes.
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/comunicacio/noticies/2017/11/30/fisioterapia-arts-esceniquesmenys-tensio-cap-dolor-zero-lesions
És la web del col·legi de Fisioterapeutes i ens mostra amb un vídeo com adoptar la postura per facilitar un bon maneig del saxo i del violí, evitant lesions i proposa la idea de considerar als fisioterapeutes com part de l’equip dels músics, de la mateixa manera que
formen part de l’equip de futbolistes, tenistes, etc.
https://www.vitonica.com/musculacion/estamos-dotados-de-memoria-muscular (Aspectes molt generals sobre la memòria muscular)


“Una composición no retenida mentalmente no está del todo asimilada”.
Alfredo Casella (1883-1947), compositor i pianista italià

Tutora del treball: Maria del Pilar Menoyo Díaz

Abril 2018

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR