Recerca

La cara i la creu de la memòria muscular en els músics

posture lesion

Per Eloi Corral Clarella, 3r ESO

1. INTRODUCCIÓ

M’agrada i m’interessa molt el món de la música, amb 5 anys vaig començar a estudiar-ne, després d’un temps em vaig decidir a tocar el piano, i des de llavors m’agrada molt tocar i escoltar música. 

L’ús d’un instrument requereix molta tècnica i hores de dedicació repetint un mateix passatge per exercitar la memòria muscular, sense oblidar que la pràctica musical desenvolupa i exigeix fins a 7 tipus de memòria, (muscular, auditiva, visual, nominal, rítmica, analítica i emocional). La repetició necessària per executar amb agilitat una peça, però es pot capgirar en greus problemes sinó s’acompanya d’una correcta postura i una bona tècnica.

Aquesta recerca aborda la memòria muscular a partir de la consulta teòrica sobre el concepte, de les lesions i testimonis de lesionats i fisioteraperutes, així com de l’obtenció de dades de 50 alumnes que estudien música (institut i escola de Música) i de l’entrevista a la meva professora de Música.

La naturalesa de les matemàtiques

rusc

Per Rut Herrero i Emma Valdés, 2n BTX

A LA RECERCA DE PATRONS MATEMÀTICS A LA NATURA

1. INTRODUCCIÓ

No és fàcil explicar què ens va portar a fer aquest Treball de Recerca sobre la naturalesa de l’origen de les matemàtiques i la presència d’aquestes a la natura, ni com vam acabar fent-lo juntes. Ambdues teníem clar que volíem tractar alguna matèria relacionada amb les ciències, però no vam arribar al tema definitiu de la mateixa manera. La Rut ja tenia més o menys clar que volia fer algun tema relacionat amb les matemàtiques. D’altra banda, l’Emma, que estava estudiant al Canadà, no ho tenia tan clar. El fet que la va fer decidir-se va ser escoltar una anècdota sobre el funcionament de l’arbre genealògic de les abelles en una lliçó de matemàtiques. A finals de març vam començar a treballar conjuntament. Tot el procés de recerca se’ns va fer molt amè a causa de la curiositat que sentíem, i de seguida van sorgir les preguntes i els objectius.

Les dificultats principals per a la realització d’aquest treball han estat la distància i organitzar-nos de manera conjunta i ordenada. Era difícil en un principi la comunicació, ja que la diferència horària era de nou hores. Per aquests motius, han estat claus en tot moment les xarxes socials i les plataformes de treball en línia (en el nostre cas, Google Drive). La tria dels patrons matemàtics no va ser gaire difícil. D’entrada vam fer una pluja d’idees de conceptes matemàtics que crèiem que podien aparèixer a la natura.

Nano fàrmacs contra el càncer

 Per Martina Ribas Ardanuy, 2n BTX CT

 nano tub c
 Nanotub de carboni

INTRODUCCIÓ

Richard Feynman (premi Nobel de física l’any 1965), es pot considerar el pare de la nano tecnologia, La nano tecnologia és l’aplicació de manera pràctica de la nano ciència, és a dir, la ciència dels materials a escala nano mètrica, i la nano medicina és l’aplicació de la nano ciència dins de l’àmbit mèdic.

Motivació

Des d’un inici tenia clar que volia que el meu tema del treball de recerca estigués lligat a la branca de la medicina o la farmàcia. Inicialment vaig enviar una sol•licitud al programa ARGO perquè m’assessoressin amb el tema de “L’ús de cèl•lules mare com a teràpia en patologies cerebrals. No em van aga-far per aquest tema, però em van oferir fer el treball de recerca sobre “els nano fàrmacs”.

Hipòtesis i objectius

L’objectiu principal ha estat entendre el funcionament dels nano fàrmacs i com actuen dins les cèl•lules cancerígenes. Els objectius secundaris han estat veure si els nano fàrmacs són més efectius que la medicina convencional, per què, i els seus avantatges i inconvenients, conèixer el procés de fabricació dels nano fàrmacs, l’encapsulament, els materials dels quals poden estar formats i les dosis, saber per què no s’utilitzen nano fàrmacs com a tractament als hospitals, conèixer les aplicacions que poden tenir a part de curar algunes malalties, conèixer més el nano món i les nano partícules, buscar informació sobre diversos fàrmacs patentats i, per últim, conèixer més a fons el càncer.

La hipòtesi principal ha estat que els nano fàrmacs poden arribar a curar el càncer.

Zafra Investigadora

biel i sara

Per Julia Alves i Marboré Cabezas, 1r ESO

Dos dels alumnes participants a l'activitat Zafra Investigadora, Sara Larios i Biel Clarella de 3r d'ESO, ens han explicat el seu estudi i experiències a la XVII Exporecerca Jove organitzada per l'associació Magma.

Zafra News: Com va sorgir la idea de la vostra recerca?
Sara Larios: Vam començar a fer Zafra Investigadora i em vaig plantejar què volia investigar. Com que m’encanta llegir, vaig decidir fer un treball sobre els hàbits de lectura. Més endavant va venir en Biel i es va incorporar a la recerca.

ZN: Quina va ser la vostra hipòtesi?
Biel Clarella: En teníem vàries, es centraven en un seguit de preguntes que a través del treball havíem de poder contestar per tal de poder posteriorment extraure conclusions. Es basaven en la idea que pensàvem que els joves llegeixen però no tant com seria necessari per un bon hàbit de lectura i altres totes focalitzades en els joves i la lectura.

More Articles...