Recerca

Els organismes transgènics, en què es diferencien dels convencionals?

transgenics

Per Jordi Fonoll Villegas, 2n BTX

Introducció

Vaig escollir fer el treball de recerca sobre els organismes genèticament modificats (OGM) per diverses raons. La principal és que m’agraden molt tots els temes relacionats amb la biologia, la química, les ciències de la terra i l’alimentació humana. També per la falta de coneixement sobre els transgènics per una gran part de la població i perquè és possible que els organismes genèticament modificats formin part de la nostra alimentació diària sense que nosaltres en tinguem coneixement.

He desenvolupat aquest treball per a saber si aquests organismes són innocus per als ésser humans, quins avantatges i inconvenients tenen, d’on s’obtenen, com s’obtenen, quin impacte tenen a la societat, l’economia i al medi ambient, si formen o formaran part de la nostra alimentació, quines són les diferències entres els organismes no modificats genèticament i els organismes modificats genèticament.

Objectius

  • Investigar sobre els organismes genèticament modificats i sobre els aliments transgènics.
  • Saber detectar les diferències entre els organismes transgènics i els organismes no transgènics, en tots els àmbits: a nivell físic de l’organisme, a nivell econòmic, a nivell social, i a nivell ambiental.
  • Avaluar els impactes que tenen els organismes genèticament modificats sobre l’àmbit econòmic, social i ambiental.
  • Dur a terme un cultiu d’un organisme transgènic i d’un organisme no transgènic.
  • Saber detectar l’etiquetatge transgènic en els productes comercials.