Recerca

L'evolució dels efectes especials i visuals al llarg de la història del cinema

efectes esp

Per Roger Monleón Fernández, 2n BTX

Introducció

Sempre m'ha agradat el cinema. Em ve de família, ja que, apart d'ésser força cinèfils, el meu pare havia format part d’un grup d’amics que feien produccions cinematogràfiques com a hobby. El meu gènere preferit sempre ha estat la ciència ficció i, conseqüentment, sempre m'han agradat els efectes especials. Tant alt és així, que, quan tinc temps lliure, em dedico a fer curtmetratges amb dos amics. Val a dir, que tenim un canal anomenat: Fancy Panicle al Youtube on mostrem al públic les nostres produccions, Per tant, no vaig trigar gaire a decidir que faria el treball de recerca sobre els efectes especials i digitals. El propósit va ser adquirir informació sobre aquest tema que tant m'agrada, alhora que una cultura audiovisual.

El fil conductor d'aquest treball, és l'anàlisi de l'impacte de la digitalització en el sector dels efectes especials. Penso que és un tema interessant a tractar, ja que les conclusions, es poden extrapolar a d'altres sectors. Val a dir que dins del cos del treball faig una breu explicació dels invents anteriors a la càmera de cinema, fet que converteix aquesta recerca més en tecnològica que artística.

Objectiu

La hipótesis del treball és que l'evolució dels efectes especials i digitals ha fet millorar la qualitat de les pel•lícules.

A grans trets els capítols que he desenvolupat per tal de comprovar-la han estat: les càmeres de cinema, l’estil dels Lumiére i d’en Méliès, els efectes especials i els efectes visuals o digitals.

Metodologia

Em vaig plantejar conèixer la història dels efectes especials i digitals de forma cronològica. Per això, m'he vist obligat a incloure al treball tota una sèrie de preàmbuls, que calia saber per entendre aquesta investigació en tota la seva totalitat.

En molts casos he emprat la comparativa entre l'actual i l'antic, perquè és una bona manera de poder extreure'n conclusions i, tanmateix, poder entendre millor la història dels efectes especials. És a dir, en la majoria de situacions he hagut d'emprar el mètode deductiu, basant-me en coneixements ja adquirits.

La reforma del sistema bancari espanyol en el marc de la crisi financera

portada dolar

Per Pau Llopis, 2n BTX

Introducció

He escollit un tema econòmic per diversos motius. Per una banda tenia molt clar que volia fer un treball sobre l’economia financera perquè és el que vull estudiar en un futur. Per una altra, perquè la crisi és un tema d’actualitat que afecta greument, tant a nivell personal com social, a un gran nombre de persones.

El meu objectiu és analitzar la reforma bancària propiciada per la bombolla immobiliària i la repercussió que això ha tingut a Espanya. També m’agradaria poder aprofundir en els processos de fusió de les caixes d’estalvi.

Objectiu

La recerca pretén explicar la crisi actual i com s’ha aprofitat la reforma del sistema bancari espanyol per desmantellar el sistema de caixes d’estalvis al país.

La meva hipòtesi és que la reestructuració del sistema bancari ha afavorit la concentració de la quota de mercat en mans d’uns pocs bancs, acabant amb les caixes d’estalvi.

Metodologia

Aquest treball de recerca té un caràcter descriptiu i analític. La informació necessària per a elaborar el treball l’he extreta de llibres sobre teoria econòmica, revistes i articles de diaris d’actualitat. Per poder comprendre bé la crisi actual he hagut de buscar els seus inicis en la crisi nord-americana, per la qual cosa hi ha referències a EUA al llarg del text.

Realització d'un cariotip per a l'estudi d'anomalies cromosòmiques

grups cromosomics presents en el cariotip humaPer Paula Muro Mauri, 2n BTX

Introducció

L’elecció d’aquest tema ve donada pel meu interès envers la genètica, que és una de les ciències de la vida que més s’ha desenvolupat durant els últims anys. La consulta amb la meva tutora i amb dues investigadores de la UAB, em van acabar d’orientar en aquesta direcció.

Objectius

1. Conèixer i identificar les principals anomalies cromosòmiques.
2. Descriure i analitzar les anomalies cromosòmiques més freqüents en l’espècie humana.
3. Determinar l’efecte de l’edat de la mare en la freqüència d’aparició de malalties relacionades amb les anomalies cromosòmiques.
4. Utilitzar les tècniques de laboratori més comunes per a identificar anomalies cromosòmiques, és a dir, realitzar un cariotip, seguint els protocols adequats.

Metodologia

cabina seguretat biologica

Aquest treball de recerca constarà de dues parts, una part teòrica i una part pràctica o experimental. Per a poder realitzar la part teòrica, hauré de consultar diverses fonts d’informació, tant en llibres i articles com en pàgines web, per conèixer els conceptes clau. Aquesta part està estructurada en diferents apartats per estudiar els cromosomes, la divisió cel•lular, la identificació cromosòmica i les alteracions cromosòmiques més freqüents.

La segona part del treball, l’experimental o pràctica, consta de tres apartats on explicaré com realitzar un cariotip al laboratori, a partir d’una mostra de sang; l’ús del programa karyolab per aprendre a cariotipar i l’elaboració del cariotip. Aquesta part del treball es desenvoluparà en una estada de quinze dies a la Unitat de Biologia Cel•lular i Genètica Mèdica de la Facultat de Medicina de la UAB, a la que he pogut tenir accés gràcies a la participació en el programa Argó.

Disseny i construcció d’un drone

uavPer Diego Palacios, 2n BTX

Introducció

El meu treball de recerca tractarà sobre l’aplicació de la robòtica a la vida real. Durant molts anys, el robots només s’han considerat útils en el camp de l’industria, però actualment els nous robots que tenen una finalitat totalment diferent. Aquests nous robots, es poden moure i poden realitzar tasques en entorns diferents. Es coneixen amb el nom de robots de servei. Aquests, s’utilitzen en la investigació científica, l’educació, per realitzar treballs perillosos o difícils i tenen la finalitat de facilitar les tasques a l’ésser humà.

Les meves motivacions per a escollir aquest tema han estat diverses. Des de ben petit m’ha agradat molt el tema de construir objectes, la informàtica, i encara més la idea de fusionar aquestes dues coses. És a dir, la idea de fabricar un robot.

Quan feia segon d’ESO, vaig participar en el meu primer concurs de robòtica, la FLL1, que consistia en construir un robot a partir de Lego® 2, i aquest havia de realitzar unes tasques determinades en un temps concret. Més tard, quan cursava quart d’ESO i de nou a 1r de Batxillerat, vaig participar en un altre que organitzava la Universitat de Barcelona i que consistia en dissenyar un robot utilitzant Lego® ,en programar-lo, perquè fos capaç d’atrapar a un altre robot, i que alhora fos capaç de fugir. Després de participar en aquests concursos vaig sentir més curiositat pels robots i per això em vaig decantar per aquest tema.

Una altra motivació per fer aquest treball és aprendre a construir un robot des de l’inici, fent el disseny elèctric, i la programació per a que faci una tasca concreta.

More Articles...