Professorat de l'institut, entrevistat a la revista "Educación"

La cap d'estudis i altres membres del claustre de l'institut, van ser entrevistats per la revista "Educación"

im0000990496El professorat ha participar en diverses edicions d'un programa europeu d'avaluació professional recíproca de la tasca docent, anomenat APEI (Peer Professional Evaluation), pel qual es va interessar la revista "Educación".

Els docents de l'institut, a les diferents edicions del programa, van actuar com a observadors in situ de la pràctica docent a altres escoles i instituts de Barcelona, i també -recíprocament- com a acollidors a les seves sessions de classe de professorat d'altres instituts que feien al seu torn la funció d'observadors.

Al programa s'espera que la crtítica compartida propiciada per les observacions fetes, ha de suposar un valuós element per a la millora de l'acció docent.

La revista ha publicat un article a partir de les entrevistes fetes, a la seva secció "Comunidad Educativa",  que es pot llegir aquí.

 

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR