Biblioteca digital mundial

La professora encarregada de la biblioteca de l'institut, ens informa de l'aparició a internet de la Biblioteca Digital Mundial

Bdm

Es tracta d'una biblioteca on es poden consultar documents originals molt valuosos (mapes, textos, fotos, enregistraments i pel·lícules) sobre 194 països.

Podreu accedir, des d'ara, a aquesta biblioteca, amb el vincle que trobareu al botó recursos de la web de l'institut (Recursos/Recursos externs/Biblioteques). 

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR