Formats de documents informàtics acceptats per l'institut

Formats de fitxers de documents  acceptats per l'institut

Formats de documents d'ofimàtica (processadors de text, fulls de càlcul i presentacions):

>Tots els creats amb l'estàndard OpenDocument (http://ca.wikipedia.org/wiki/OpenDocument) com per exemple l'OpenOfficce (es pot descarregar aquí: http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:OpenOffice.org)

>Tots els creats amb el paquet de Microsoft Office 2003 (si es té la versió 2007, es pot desar amb una versió anterior, tan sols ens hem de fixar com el desem i canviar el tipus de fitxer)

>Qualsevol document amb format PDF.

Formats de documents multimèdia:

>Per als fitxers de video, el format .avi

>Per als fitxers de so, el format .mp3

>Per als fitxers d'imatge, el format  .jpg

Altres consideracions:

Una opció per assegurar-nos que el format es veurà a qualsevol ordinador amb accés a Internet és penjar el fitxer online, com per exemple al www.youtube.com (per videos), http://www.imeem.com (per so).

Per qualsevol entrega de la documentació en format digital és responsabilitat de l'alumnat assegurar-se que el destinatari el pot obrir, llegir i interactuar (en el cas que fos necessari) amb els mitjans que prèviament ha ofert el centre.

En qualsevol cas el professorat pot canviar o acceptar un altre format de lliurement sempre i quan s'hagi posat d'acord amb l'alumnat.

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR