L'equip de redacció de Zafra News pel curs 2011 2012

L'equip de redacció d'aquest curs està format per 14 alumnes, són els següents: Ariadna Barrero, Elena Civit, Alejandra Díaz, Paula Díaz, Jana Esteban, Lucia Garcia, Raquel González, Pilar Marí, Ingrid Moreno, Lara Moya, Laia Pagès, Júlia Piñana, Óscar Sánchez i Helena Torres.

A més a més, es compta amb col·laboracions puntuals d'alumnes que han format part de l'equip de redacció altres cursos, així com les d'altres alumnes de l'institut la producció dels quals mereix ser publicada. Col·laboracions del primer trimestre: Sílvia Mena, Ariadna Olivares.

La coordinació és a càrrec de Cristina Coll.

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR