Equip de redacció

L'equip de redacció de Zafra News està format per un grup d'alumnat coordinat per una professora de l'institut.

equip_r300

(L'equip de redacció del curs 2011 - 2012)

Cada curs acadèmic, es renova l'equip de redacció.


 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR