Equip de redacció

Incorporació de redactors

L'alumnat de l'institut pot demanar la seva incorporació a l'equip de redacció de Zafra News pel curs actual.

Col·laboració des de "Ciència i actualitat"

L'alumnat de la matèria optativa de 2n ESO "Ciència i actualitat" podrà col·laborar amb Zafra News, a partir de la feina d'estudi feta des de la pròpia matèria.