Equip de redacció

Incorporació de redactors

L'alumnat de l'institut pot demanar la seva incorporació a l'equip de redacció de Zafra News pel curs actual.

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR