INSTITUT JM ZAFRA
 
 
L'institut Juan Manuel Zafra va ser fundat l'any 1892 com una escola d'aprenentatge d'arts i oficis, quan Sant Martí de Provençals encara era un municipi independent de la ciutat de Barcelona. Actualment és un centre públic de tres línies d'ESO i  dues de batxillerat que incorpora alumnat procedent de les escoles de la zona.
 
És un dels centres de referència del Districte per a la integració escolar d'alumnes amb un dèficit auditiu.

L'educació que impartim a l'institut Juan Manuel Zafra es basa en dos punts que considerem essencials:

Exigència i compromís en el propi aprenentatge, facilitant el suport necessari per part del professorat, però sense oblidar que l'aprenentatge requereix treball i esforç.
 
Formació sòlida com a persones. Pensem que és fonamental que cada noi i noia aprengui a reflexionar, a conviure, a respectar i a assumir les pròpies responsabilitats.
 
El centre es caracteritza per treballar al voltant d'uns eixos bàsics:
  • Treball sobre els valors fonamentals de les persones
  • Avaluació contínua i global dels aprenentatges
  • Atenció individualitzada i específica: grups flexibles
  • Aprenentatge de llengües estrangeres, TIC i participació en projectes d'innovació
  • Participació de l'alumnat i la implicació de les famílies
  • Desenvolupament de la personalitat
  • Convivència i benestar emocional com a condició per l'aprenentatge
  • Incorporació del treball per projectes

El projecte educatiu de centre és el següent (premeu aquí)

 

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR