Projecte bijuteria

bijuteria 

Per Lluís López, professor de Tecnologia

El projecte bijuteria s'ha desenvolupat a un dels grups de 1r d'ESO dins de la matèria de tecnologia amb els professors Raimon Bages i Lluís López. Seguidament us n'expliquem tots els ets i uts.

Cada tema tractat a la matèria de Tecnologia comporta la realització d’un projecte, en aquest cas, al voltant dels metalls. Es va estar analitzant i es va decidir la realització d’unes peces de bijuteria. Això va comportar l’elaboració d’uns dissenys previs per posteriorment intentar portar a la pràctica les nostres idees.

Es va treballar la ductilitat de diferents filferros fets amb diferents metalls, la qual cosa ens va permetre conèixer diferents metalls i diverses eines, especialment els alicates (bec rodó, punta plana, de tall, universals…) i practicar en el seu ús, en concret amb els alicates de punta rodona.

Aconseguir fer formes circulars amb el filferro va ser difícil així com molt interessant i instructiu veure les estratègies desenvolupades per aconseguir-ho.

Una part important del treball va ser la de disseny i estètica, per tant, vam dedicar esforços en la forma de presentar les nostres joies. Es van aportar diferents solucions: superfícies folrades, caixes, embolcalls diversos, ….

En aquests moments estem desenvolupant uns catàlegs fets en presentacions multimèdia. En aquesta part del projecte volem treballar la comunicació de resultats.bijut

I com sempre, es va realitzar un informe tècnic del projecte, on es descrivia:
• La necessitat a satisfer.
• El disseny previ.
• La planificació del treball amb indicació clara de les eines i materials utilitzats.
• Els passos a realitzar per aconseguir la construcció del producte.
• I es realitza una avaluació final amb les dificultats detectades i propostes de millora.

Per acabar afegim un conjunt de fotografies que us donaran una idea de la feina a l'aula i de les produccions obtingudes.

classe tecno bijoux

arrecades

caixes

ma carn

bl i n

Abril i Juny 2016

 

 

 

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR