Up

Documentació de secretaria

Full de justificació dels retards i faltes d'assistència

Document que l'alumnat ha de presentar a l'institut, per tal de justificar els retards o les faltes d'assistència

Compra del Netbook i dels llibres digitals
Document de presentació de candidatura per a la renovació del consell escolar de centre
Formulari per obtenir un netbook de prèstec

Junt amb aquest formulari omplert, necessitaràs una fotocòpia del resguard de la tenda on t’estan arreglant l’ordinador o una fotocòpia de la denúncia de robatori segons sigui el cas.

 
 
Powered by Phoca Download