Caps de departament

Departament Professorat 
Llengua castellana Manuela de Ríos
Llengua catalana Esther Mora
Llengües estrangeres Carles Serra
Ciències socials Sandra Gimeno
Ciències Ferran Aladren
Matemàtiques María del Pilar Menoyo
Tecnologia Aurelio Rodríguez
Expressió Enric Bastida
 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR