Coordinadors/es

Coordinació Professorat  horari d'atènció 
Coordinador 1r ESO Joan Talarn Dilluns 9:00
Coordinador 2n ESO Sandra Gimeno Dimarts 13:30
Coordinador 3r ESO Dúnia Aparicio Divendres 10:00
Coordinadora 4t ESO Aurelio Rodríguez Dimecres 9:00
Coordinador batxillerat Victoria Ibàñez Dilluns 12:30
Coordinador riscos laborals Àngel Pallejà Divendres 10:00
Coordinador informàtica Arnau Sánchez Dimarts 15:30
Coordinador activitats extraescolars Lluís López Dimarts 11:30
Coordinador "Pla de l'esport" Enric Bastida Dilluns 11:30
Coordinador Agenda21 Joan Talarn Dimarts 13:30
 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR