Curs Professorat 
Primer A ESO Àngels Sans
Primer B ESO Esther Mora
Primer C ESO Joan Talarn
Segon A ESO Rosa Rodrigo
Segon B ESO Isabel Dorado
Segon C ESO Marta Moya
Segon D ESO  Mercè Ventura
Tercer A ESO Àngel Pallejà
Tercer B ESO Isabel Gomis
Tercer C ESO Yolanda Armero
Tercer D ESO Àngels Sans
Quart A ESO Anna Alenyà
Quart B ESO Dolors Reventós
Quart C ESO Mercè Capell
Primer BTX CCSS-Humanitats Carme Herraiz
Primer BTX Científic-Tècnic Arnau Sánchez
Segon BTX CCSS-Humanitats Karina Grau
Segon BTX Científic-Tècnic Victòria Ibáñez
 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR