Consell escolar

Directora Carme de Miguel
Cap d'estudis Marisa Domínguez
Secretaria Alfonsa Mañas
Representant municipal Montserrat Rovira Jarque
Representants professorat Ferran Aladrén
  Manuela de Ríos
  Carme Herraiz
  Àngel Pallejà
  Esther Mora
  Isabel Dorado
  Rosa Rodrigo
Representant personal administratiu Alfredo Linero
Representants pares i mares Rosa Porta
  Montse Pedro
  Àngela Tabuenca
Representant AMPA Mercé Guinaliu
Representants Alumnat Pau Lobato
  Helena de Pedro
  Sílvia Julià
  Paula Montesinos
 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR